Báseň pro jednu paní ...
Napsal gab   
Friday, 06. June 2008
..Na kolena padám..před Vámi krásná Madam...
pak stoupá zdola píseň nebeská.... nečekám, že Paní zatleská..
každý dotek od mé Paní.....otroka zvlní,nemá zdání....
s bušícím srdcem klopím zrak .... má Paní to přec žádá tak..
čekám lačný každé rány.... co otvírají k duši brány
čekám na každý Váš rozkaz..pro otroka častý úkaz...
čekám až Madam zvýší hlas... a já budu v její moci zas
otrokem všech přáních krásných ... co ztékají do tůní jasných...
do tůní v nichž si nožky smočí.....krásná Paní...hlava se mi točí..
pro Vás jsou psány verše tyto..psát pro krásnou Paní jíž není líto..
ztrácet čas s otrokem... co kráčí krůček za krokem...
aby vymohl si nepatrnou přízeň .... po kopanci mé Paní...má on žízeň...
kéž Paní slovem o mou nicotnost zavadí.... bude-li urážlivé nevadí...
čekam pokorně a tiše....klečím na kolenou své pýše...
na pokyn Paní krásné...až pak svíce zhasne...